Sehlakahlakeng sa Diep Son O tla lokologile go sepela tseleng yeo gomme wa bogela meetse a matala-lerata a sekilego goba dikolo tša dihlapi tšeo di thumago ntle le didirišwa le ge e le dife tša tšhireletšo. Sehlakahlakeng sa Diep Son ke sa Van Phong Bay, Khanh Hoa, e ka bago 60km go tloga toropong ya Nha Trang. E na le dihlakahlaka tše 3 tše nnyane: Hon Bip, Hon Giua, Hon Duoc. Sebopego se se tšwelelago kudu sa Diep Son ke tsela ya lehlabathe ya botelele bjo bo nyakilego go ba 1km gare ga lewatle, yeo e kgokaganyago dihlakahlaka. Baeti ba ka sepela gabonolo go tloga sehlakahlakeng se sengwe go ya go se sengwe gomme ba diriša mohola wa dinepe tše di bonagalago kudu gare ga lewatle le legolo le letala-lerata. Ge go tliwa tabeng ya Diep Son, batho ba bantši ba nagana gatee-tee ka tsela ya moswananoši ya go sepela ka tlase ga meetse. Ge maphoto a magolo, tsela e a nyamelela gomme ya šala lewatle le legolo feela, eupša ge meetse a gomela morago, tsejana yeo e kgokaganyago dihlakahlaka tše tharo e tšwelela gape. Lefelo le le bonala le sa dutše le boloka semelo sa hlaga ka lebaka la gore boeti ga se bja šomišwa kudu, kudu ka mokgwa wa go itiragalela wa batho. Ke lona lebaka leo ka lona o tlago go kwa moya o mofsa kudu le o fodilego. Bophelo sehlakahlakeng le bjona bo bonolo kudu e bile bo a kgahliša. Go dira gore leano la go thabiša le be bonolo kudu, baeti ba swanetše go ya Sehlakahlakeng sa Diep Son kua Nha Trang go tloga ka December go fihla ka June ka gobane ye ke nako e loketšego kudu ka boemo bja leratadima bjo bo omilego, bjo borutho le pula e nyenyane. Lewatle le le khutšitšego le dira gore go be le lebelo le le phuthologilego gore dikepe di hudugele sehlakahlakeng, e lego seo se thušago go lekanyetša kotsi ya gore batho ba babja ke lewatle. Le ge go le bjalo, go bao ba sa ratego lešaba le lešata, o sa dutše o ka dira leeto la sehlakahlaka sa Diep Son Nha Trang ka nako ya batho ba mmalwa go thabela moya wa khutšo, o homotšego le wa moswananoši.

Hashtags: #SehlakahlakengsaDiepSon

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.