Bw’ossa ekigere ku kizinga Ky Co, wajja kubaawo bbiici y’omusenyu omweru oguwanvuwa wansi w’ensozi empanvu ez’amayinja. Enjazi ezirina enkula n’obunene obw’enjawulo ziwanvuwa obutakoma, enjazi eziriko amayinja ziwanvuwa butereevu okutuuka ku nnyanja nga zikola ekifo ekinene ennyo era eky’ebitontome. Okujja mu KỲ CO Tourist Area, ojja kwewuunya. Osobola okunyumirwa ebifo eby’obutonde ebirabika obulungi, okulaba enjuba ng’evaayo ku nnyanja ku makya, n’okwaniriza enjuba ng’egwa wansi ku lusozi emisana, era ekintu eky’enjawulo ekifo kino kyokka kye kirina y’empewo ey’ekitalo, ey’emirembe, ennungi. ekitaliiko we kisangibwa. Jjangu ku Bai Ky Co Quy Nhon wano mazima ddala ajja kukuwa feeling ennyuvu n'obulungi obw'obutonde. Ekifo kino ddala kirungi nnyo okulaba obutonde n’amaka gonna – ekifo nga Maldives of Vietnam. Quy Nhon erina embeera y’obudde etali nnungi, kale osobola okujja wano ekiseera kyonna mu mwaka, naye okusinga okukuyamba, olina okuva mu February okutuuka mu August. Mu kiseera kino, obudde buba bunnyogovu, enkuba ntono Enkuba nnyangu okutambula n’okulambula.

Hashtags: #KyCoyebbiici#KyCobeachvietnam

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.