Sɛ wode wo nan si Ky Co supɔw so a, mpoano bi a anhwea fitaa ayɛ a ɛtrɛw wɔ abotan mmepɔw atenten no ase. Abotan a ɛsono ne nsusuwii ne ne kɛse trɛw a enni awiei, abotan a ɛyɛ abotan no trɛw kɔ po no mu tẽẽ ma ɛyɛ tebea a ɛyɛ kɛse na ɛyɛ anwensɛm. Sɛ woba KỲ CO Tourist Area a, w’ani begye ho. Wubetumi anya abɔde mu nneɛma a ɛyɛ fɛ no mu anigye, ahwɛ owia apuei wɔ po so anɔpa, na woama owiatɔe akwaaba wɔ bepɔw no so awiabere, na ade titiriw a beae yi nkutoo wɔ ne mframa a ɛyɛ nwonwa, asomdwoe, pa a ɛwɔ hɔ no. a enni baabiara. Bra Bai Ky Co Quy Nhon ha no, akyinnye biara nni ho sɛ ɛbɛma woanya atenka a ɛyɛ anigye a abɔde mu ahoɔfɛ ka ho. Saa beae yi yɛ beae kɛse ampa sɛ wo ne abusua mũ no nyinaa betumi anya abɔde mu osuahu – beae te sɛ Maldives a ɛwɔ Vietnam. Quy Nhon wim tebea yɛ mmerɛw, enti wubetumi aba ha afe no mu bere biara, nanso sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ mmerɛw kɛse no, ɛsɛ sɛ wufi February kosi August. Saa bere yi de, wim yɛ nwini, Osu kakraa bi na ɛyɛ mmerɛw ma akwantu ne mmeae a wɔbɛkɔ akɔhwɛ.

Hashtags: #KyCoyɛmpoano#KyCompoanovietnam

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.