Loko u veka nenge exihlaleni xa Ky Co, ku ta va ni ribuwa ra sava ro basa leri hangalakeke ehansi ka tintshava leti tlakukeke leti nga ni maribye. Maribye lawa yanga na swivumbeko swotala swohambana hambana na vukulu ya anama yanga heli, maboboma ya maribye ya anama kuya kongoma elwandle ya tumbuluxa xivono lexinga xa vukulu na vutlhokovetseri. Loko u ta eKỲ CO Tourist Area, u ta tsakeriwa. U nga tiphina hi swivumbeko swa ntumbuluko leswi tsakisaka, u hlalela ku huma ka dyambu elwandle nimixo, naswona u amukela ku pela ka dyambu ehansi entshaveni nimadyambu, naswona nchumu wo hlawuleka lowu ndhawu leyi ntsena yi nga na wona i moya wo hlamarisa, wo rhula, wo tenga. leyi nga kumekiki kun’wana ni kun’wana. Tana eka Bai Ky Co Quy Nhon laha swi ta ku nyika ku titwa loku tsakisaka hi ku saseka ka ntumbuluko. Ndzhawu leyi hakunene i nhlawulo lowukulu kuva u kuma ntumbuluko na ndyangu hinkwawo – ndzhawu yofana na Maldives ya Vietnam. Quy Nhon yina maxelo yo olova, hikokwalaho unga ta laha nkarhi wun’wana na wun’wana wa lembe, kambe kuva u olova swinene, ufanele kuya kusuka hi February kuya eka August. Hi nkarhi lowu, maxelo ya kufumela, mpfula yitsongo ya olova ku famba na ku vona tindhawu.

Hashtags: #KyCoiribuwaralwandle#KyCoribuwaralwandlevietnam

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.