Ntango okotya makolo na esanga Ky Co, ekozala na libongo ya zɛlo ya mpɛmbɛ oyo etandami na nse ya bangomba milai ya mabanga. Mabanga oyo ezali na lolenge mpe bonene ndenge na ndenge etandami kozanga nsuka, mabanga ya mabangamabanga etandami semba tii na mbu kosala esika oyo ezali na nkembo mpe ya poɛmi. Koya na KỲ CO Tourist Area, okozala admiré. Okoki kosepela na bisika kitoko ya bozalisi, kotala kobima ya moi na mbu na ntɔngɔ, mpe koyamba kolala ya moi na nse ya ngomba na nsima ya midi, mpe eloko moko ya ntina mingi oyo kaka esika oyo ezali na yango ezali mopɛpɛ ya kokamwa, ya kimya, ya malamu. oyo ezali esika moko te. Boya na Bai Ky Co Quy Nhon awa ekopesa bino vraiment sentiment intéressant na beauté naturelle. Esika oyo ezali mpenza kopona monene mpo na kokutana na bozalisi elongo na libota mobimba – esika lokola Maldives ya Vietnam. Quy Nhon ezali na klima ya pɛtɛɛ, yango wana okoki koya awa na eleko nyonso ya mbula, kasi mpo na kozala malamu mingi, osengeli kokende kobanda na sanza ya Febwali tii na sanza ya mwambe. Na tango oyo, météo ezalaka malili, moke Mbula ezalaka facile pona kosala mibembo pe kotala.

Hashtags: #KyCoezaliplage#KyCoplagevietnam

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.