Doc Let Nha Trang to Doc Let ezali na quartier Ninh Hai, ville ya Ninh Hoa, Khanh Hoa, soki 49km na sud ya centre-ville ya Nha Trang. Doc Let Beach ekeseni na esika na yango molai ya zelo ya mpɛmbɛ mpe banzete ya peupliers ya bule oyo ekaboli mokili monene na mbu. Doc Let Nha Trang ezali moko ya bisika oyo ebendaka likebi ya engumba oyo ezali pembenipembeni ya mbu, ezali na libongo molai, zelo ya mpɛmbɛ ya malamu mpe mai ya bleu ya polele. Doc Let beach ezali na ba pentes ya zelo ya minene mpe ya milayi oyo etandami tii na mbu. Lisusu mpo na bokangami ya bisika wana ya zelo, bapaya bakomona ete litambe mokomoko ezali kokita. Bapaya bakoki kopona kokende na Doc Let Nha Trang, engumba ya Nha Trang na mpepo to na engbunduka. Ba invités ba réserver ba billets ya avion na aéroport ya Cam Ranh, sima ba louer taxi to moto na Doc Let. Doc Let Beach ezali na esika oyo bapaya bakoki kosala camp. Yango wana, okoki kobongisa hema to kofutela yango na esika yango, komema bilei mpe masanga, kobongisa nkoni mpo na kosala camp na butu mpe komizindisa na miziki ya melodi pembeni ya mɔ́tɔ oyo ezali kongɛnga elongo na baninga na yo. Pembeni ya Doc Let, ezali na mboka ya koboma mbisi ya Ninh Thuy oyo ezali mosika te mpe ezali esika oyo bato mingi bakendaka kotala na Nha Trang eyebani mingi. Bato ya mboka oyo babomaka mbisi bazali na boninga mingi mpe bato bakoki kopusana penepene na bango. Awa, bapaya bakokutana na porte moko kitoko ya mboka moke oyo bapakoli langi ya chaux rose, rustic kasi très spécial. Likambo moko ya kosepelisa ntango ozali koya na mboka ya koboma mbisi ya Ninh Thuy ezali ya kosangana na misala ya mokolo na mokolo ya babomi mbisi na mboka ya koboma mbisi. Na mosala oyo, bapaya bakososola mingi bomoi ya bato na esanga ya zamba.

Hashtags: #DocTikaLibongoKhanhHoa

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.