डॉक लेट न्हा ट्रांग वा डॉक लेट हें निन्ह है वार्ड, निन्ह होआ शार, खान होआ हांगा, न्हा ट्रांग शाराच्या मध्यभागाचे दक्षिणेक सुमार ४९ किमी. डॉक लेट बीच धवी रेंव आनी निळ्या पिपलांचो लांब खंड आशिल्ल्यान मुखेल भुंयेक दर्या पासून वेगळो केल्लो आसा. डॉक लेट न्हा ट्रांग हें दर्यादेगेवेल्या शाराचें एक आकर्शक गंतव्य आसून, थंय लांब दर्यादेग, बारीक धवी रेंव आनी निवळ निळें उदक आसा. डॉक लेट दर्यादेगेर दर्यामेरेन पातळिल्ले व्हड आनी उंच रेंवाचे उतार आसात. तशेंच त्या रेंवाच्या उतारांक आडखळ आशिल्ल्यान दरेक पावल मंद जालां अशें भोंवडेकारांक दिसतलें. अभ्यागतांक विमान वा रेल्वेंतल्यान Doc Let Nha Trang, Nha Trang शारांत वचपाची निवड करूं येता. सोयरे कॅम रान्ह विमानतळार विमानाची तिकीट बुक करतात, मागीर डॉक लेटाक टॅक्सी वा मोटारसायकल भाड्यान घेतात. डॉक लेट बीच हांगा भोंवडेकारांक शिबिर घालपाक मेळटा असो वाठार आसा. देखून तुमी तंबू तयार करूंक शकतात वा जाग्यार भाड्यान घेवंक शकतात, जेवण-खाण हाडून, रातच्या वेळार कॅम्पिंग खातीर लांकूड तयार करूंक शकतात आनी इश्टां वांगडा झिलमिलपी उज्या कडेन सुरीळ संगीतांत बुडूंक शकतात. डॉक लेटाच्या कुशीक पयस नाशिल्ल्या निन्ह थुय नुस्तेमारी गांव आसा आनी न्हा ट्रांग हें पर्यटन थळ सामकें फामाद आसा. नुस्तेंमारी गांवांतले लोक खूब इश्टागत करपी आनी लागीं लागीं आसात. हांगा भोंवडेकारांक गुलाबी चुन्यान रंगयल्लो सोबीत ल्हान गांवचो दार मेळटलो, गांवगिरो पूण खूब खाशेलो. निन्ह थुय नुस्तेमारी गांवांत येतना एक मनोरंजक अणभव म्हणल्यार नुस्तेमारी गांवांतल्या नुस्तेमारांच्या दिसपट्ट्या कार्यावळींनी वांटो घेवप. ह्या कार्यावळी वरवीं भोंवडेकारांक रानटी जुंव्यावयल्या लोकांच्या जिविता विशीं चड समजून घेतले.

Hashtags: #डॉकलेटबीचखांहहोआ

Trip ideas

The recent travel-related discoveries that people have been sharing.