Đây là một địa điểm được xem là đón ánh Bình Minh sớm nhất của Việt Nam. Và đặc biệt đây là một nơi đáng để tham quan và chinh phục tại Phú Yên. 

Nơi đây không chỉ là ngọn đèn soi sáng cho tàu bè qua lại. Mà còn là một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng trong việc đánh giấu chủ quyền lãnh Hải. Đây là một ngọn đèn soi sáng, một niềm tự hào của người dân nơi đây.

Hashtags: #

Join Tour Mũi Đại Lãnh

Locate Guide

See more