Phú Quốc đã và đang chú trọng đầu tư phát triển du lịch làng nghề, để giúp khôi phục các làng nghề và lan tỏa các giá trị văn hóa dân gian mộc mạc, tạo dựng môi trường du lịch đặc sắc…

Hồ tiêu Phú Quốc

Nhà thùng nước mắm

Rượu sim

Làng chài Hàm Ninh

Hashtags: #

Join Tour Các làng nghề truyền thống tại Phú Quốc

Locate Guide

See more